Powrót Aktualności

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

źródło: Materiał partnera
2022-07-06r.

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

Bardzo istotna kwestia jest to czy kredyt frankowy ulega przedawnieniu. Bezwzględnie kwestia ta rodzi szereg kontrowersji. Co do zasady według polskiego prawa cywilnego każde roszczenie pieniężne się przedawnia. Różnice występują jednak w czasie przedawnienia.

 

Przedawnienie kredytu we frankach

Przybywa klientów, których kalkulator frankowy skłonił do zastanowienia się nad przedawnieniem ich kredytu we frankach. Widząc ile można zyskać na odfrankowieniu, a co więcej na wygraniu sprawy frankowej o unieważnienie umowy kredytowej z powodu klauzul abuzywnych klienci zaczynają się interesować kwestiami przedawnienia. Z reguły w umowach kredytowych obowiązuje dziesięcioletni termin przedawnienia lub sześcioletni. Od czego zależy długość okresu przedawnienia i od którego momentu liczyć odpowiednio 10 lub 6 lat? W tym miejscu podkreślić należy, iż przedawnienie kredytów we frankach jest jednakowe dla kredytów indeksowanych jak i denominowanych. Sprawy frankowe dotyczące unieważnienia umowy nie dotyczą jednak jedyne świadczenia pieniężnego co znacznie komplikuje kwestię przedawnienia. Zasadniczym roszczeniem klientów jest ustalenie nieważności kredytu a takie roszczenie nie ulega w ogóle przedawnieniu. W praktyce oznacza to również możliwość dochodzenia roszczenia przez klientów, którzy kredyt zdążyli spłacić i minęło już więcej niż 10 lat od zawarcia umowy kredytowej.

 

Ważne terminy dla przedawnienia

Pomimo powyższego, wielu prawników, w tym sędziów, a zwłaszcza prawnicy bankowi stoją na stanowisku iż roszczenie o nieważność kredytu może ulec przedawnieniu z okresem 10-letnim. Nie było już tak oczywistym w doktrynie od którego momentu należy liczyć bieg przedawnienia. Realizacja umów kredytowych nierzadko była mocno rozciągnięta w czasie. Jedno obstawali że termin przedawnienie biegnie od podpisania umowy kredytowej, inni że z chwilą wypłaty kredytu a jeszcze inni że od spłaty kredytu. Radykalna zmiana nastąpiła w czerwcu 2021 roku, a dokładnie z chwilą wydania wyroku TSUE 10 czerwca 2021r. W wyniku tegoż wyroku bezsporna stała się kwestia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Wyrok określił, że termin ten nie może zacząć biec dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości umowy kredytowej. Orzeczenie to wydane zostało na potrzeby konkretnej sprawy przeciw BNP Paribas, jednak podkreślić należy iż ma swoje zastosowanie do wszystkich umów, niezależnie od banku z którym umowa na kredyt we frankach została zawarta. Szybko wysnuto wniosek z orzeczenia TSUE, że umowy kredytów we frankach się nie przedawniają.

 

Polskie orzecznictwo

nie tylko TSUE zakwestionował dotychczasowy bieg terminu przedawnienia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku również odnosi się do terminu przedawnienia precyzując iż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna siew chwili zakwestionowania umowy kredytowej, czy to poprzez złożenie pozwu sądowego czy reklamacji w banku itd. Jednocześnie roszczenia banków płynące z umów frankowych także nie uległy przedawnieniu. Istotne dla frankowiczów jest to, że wyrok SN ma charakter zasady prawnej, co w konsekwencji oznacza że są nią związane wszystkie sądy powszechne w polskim prawie.

 

Nadpłaty kredytowe

W ślad za wyrokiem SN nie przedawnia się zarówno roszczenie o o zapłatę w związku z nieważnością umowy jak i zwrot nadpłat frankowych. W praktyce orzeczenie SN odnosi się także do już spłaconych kredytów w których przypadku również nie minął okres przedawnienia. Zupełnie inna kwestią jest sama sprawa frankowa, jej czas trwania i końcowy efekt w postaci orzeczenia. Co do zasady prawnicy obstają przy tym, ze każdą sprawę frankową można wygrać, jednak praktyka dowodzi, iż aby tak się stało potrzebny jest doświadczony, sprytny zespół prawników doskonale znających się na przepisach frankowych.  Dowiedz się również czy przewalutowanie kredytu we frankach jest możliwe?

 

 

 

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2023-12-08

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych
Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie