Powrót Aktualności

Formularz PIT 36L – podstawy i budowa formularza

źródło: Materiał partnera
2022-10-27r.

Formularz PIT 36L – podstawy i budowa formularza

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 80, poz.350 z późniejszymi zmianami) ustawodawca wprowadził uregulowania dotyczące tak zwanego podatku liniowego. Zgodnie z art. 30 c tego aktu prawnego w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w określonych zasadach podatnik może rozliczać się zgodnie z 19% stawką podatku. Do złożenia zeznania służy formularz PIT 36L – jakie są jego podstawy, budowa i funkcje?

Podstawy rozliczenia w ramach PIT 36L

Formularz PIT 36L został skierowany do podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, albo działy specjalne produkcji rolnej. Zeznanie to dotyczy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c lub 30 ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Art. 30c 1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Art. 30ca 1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Podstawy złożenia zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe składa się na zgodnie z zasadami art. 45 ust. 1a pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznania według określonego wzoru. Deklaracja ma na celu wykazanie osiągniętego dochodu lub poniesionej w danym roku podatkowym straty w PIT 36L.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 45 ust. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Termin złożenia zeznania podatkowego

Zeznanie PIT 36L należy złożyć w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. I tak stanowi art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na zasady ogólne podatkowe – to jest regulacje Ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym aktem prawnym w określonych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu (np. w przypadku jeżeli wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy). Taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład w roku 2023 (kiedy 30 kwietnia wypada w niedzielę).

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 12 § 5

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Załączniki do deklaracji podatkowej

Zdarza się, że do deklaracji podatkowej podatnicy mają obowiązek przygotowania dodatkowych załączników. To PIT załącznikami są:

 • PIT/B, 
 • PIT/IP,
 • PIT/ZG,
 • PIT/BR,
 • PIT/DS,
 • PIT/Z,
 • PIT/PM,
 • PIT/O,
 • PIT/NZI,
 • PIT/MIT,
 • PIT/WZ,
 • PIT/SE.

Budowa deklaracji podatkowej

PIT 36L został podzielony na części oznaczone kolejnymi literami alfabetu. W ramach części znajdują się kolejne pozycje, oznaczone numerami, które podatnicy mają obowiązek wypełnić. PIT 36L składa się z:

 1. miejsce i cel składania zeznania,
 2. badanie identyfikacyjne,
 3. informacje dodatkowe,
 4. przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy,
 5. dochody, straty ze źródeł przychodów,
 6. odliczenia od dochodu,
 7. ustalenie podstawy obliczenia podatku, straty,
 8. obliczenie podatku,
 9. odliczenia od podatku,
 10. obliczenie zobowiązania podatkowego,
 11. zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz podatek o którym mowa w art. 30g ustawy,
 12. podatek do zapłaty , nadpłata,
 13. zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy, 
 14. odsetki naliczone zgodnie z art. 22 e ust. 1 pkt 4 u st. 2 ustawy,
 15. dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c Ustawy,
 16. wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
 17. informacje uzupełniające, 
 18. informacje o załącznikach,
 19. rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,
 20. karta dużej rodziny,
 21. podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. 

Objaśnienia i pouczenia

Warto zauważyć, że na końcu deklaracji PIT 36L znajdują się objaśnienia i pouczenia. W tym miejscu podatnik może dowiedzieć się więcej o deklaracji. Powinien również zwrócić uwagę, że zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Ponadto ustawodawca postanowił pouczyć podatnika, że "za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym."

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2023-12-08

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych
Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie