Powrót Aktualności

Lokalne grupy działania

źródło: Materiał partnera
2023-02-22r.

Lokalne grupy działania

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Unia Europejska regularnie akcentuje w swojej polityce rolę wspólnoty jako kluczowego elementu w budowaniu potencjału obszarów wiejskich. Rozwój agroterenów nie jest jednak możliwy bez partnerstwa. W celu połączenia możliwości instytucji z potrzebami mieszkańców powstały lokalne grupy działania. 

Poszanowanie tradycji oraz chęć podążania za współczesnością to dwa główne cele związane z powstaniem i rozbudową lokalnych grup działania.  LGD funkcjonują w ramach podejścia LEADER.  To jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tym podejściu społeczność lokalna to najważniejszy podmiot procesu.

 

Główne cele interwencji LEADER koncentrują się na pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych, zredukowaniu poziomu bezrobocia na terenach pozamiejskich i poprawie warunków bytowych mieszkańców.

 

Razem można więcej 

 

Lokalna grupa działania to rodzaj oddolnej inicjatywy - współpracy terytorialnej zawiązywanej najczęściej na obszarach wiejskich i powołanej w celu budowy kapitału ludzkiego poza aglomeracjami. W LGD zrzeszeni zostają przedstawiciele miejscowych organizacji z sektora publicznego i prywatnego oraz mieszkańcy terenu wyznaczonego granicą gmin członkowskich. 

 

LGD tworzone są przez ludzi i dla ludzi. Podstawą funkcjonowania każdej grupy tego typu jest lokalna strategia rozwoju, szczegółowo określająca obszar funkcjonowania LGD, wyzwania, z jakimi trzeba się zmierzyć na danym terenie oraz cele, do których dąży wspólnota. Obecnie swoje lokalne strategie realizuje ponad 300 LGD w całej Polsce.

 

To, jak LGD działają w praktyce, zobaczysz tutaj na przykładzie wybranych aktywności LGD Owocowy Szlak: https://www.youtube.com/watch?v=pSsr75rzmsY

 

 

Budowanie kapitału społecznego

 

Zadania lokalnej grupy działania obejmują szerokie spektrum aktywności – od pośrednictwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych po promowanie lokalnej, tradycyjnej kuchni. Celem LGD jest podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi oraz wspieranie mieszkańców w wypracowywaniu przez nich dodatkowych źródeł dochodu. Dzięki temu przynajmniej część z nich zdecyduje się pozostać na wsi i ją rozwijać – mimo, że nie będą oni prowadzić tradycyjnego gospodarstwa rolnego. 

 

LGD zajmują się również wydawaniem różnego rodzaju materiałów promocyjnych dotyczących obszaru, na którym prowadzą działalność takich jak mapy, przewodniki i książki, a także edukacją ekologiczną oraz doradztwem, organizują konkursy, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom pokazują bogactwo konkretnego miejsca oraz przyczyniają się do tworzenia przewagi konkurencyjnej w relacji do dużych miast. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat podejścia LEADER oraz wsparcia Lokalnych Grup Działania, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Fot. www.canva.com

 

 

 

 

 

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2024-07-20

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych
Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie