Powrót Aktualności

Rodzaje posiedzeń sądowych

źródło: Materiał partnera
2022-05-10r.

Rodzaje posiedzeń sądowych

Posiedzenia sądowe mogą mieć więcej, niżeli jeden charakter. Istnieje kilka ich rodzajów w procesach postępowania cywilnego. Wyróżnia się je na jawne, czyli takie, w których udział biorą zarówno obie strony, pełnomocnicy owych stron oraz publiczność. Przy tym jawne posiedzenia sądowe dzieli się na rozprawę oraz inne posiedzenia. Oprócz tego mamy także posiedzenia sądowe niejawne, charakteryzujące się tym, że udziału w nich nie biorą ani publiczność ani żadna ze stron procesu ani pełnomocnicy, zasiadają na nich tylko i wyłącznie osoby, które zostały wezwane. Ostatnim rodzajem są tak zwane posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, podczas których pojawiają się jedynie osoby do tego upoważnione, takie jak interwenienci uboczni, prokurator, oczywiście strony, oraz po dwie osoby z ich zaufanego grona. Czym dokładnie charakteryzują się te procesy sądowe i jak je od siebie odróżnić?

 

 

Posiedzenie jawne

Wcześniej zostało już wspomniane, iż do posiedzeń jawnych zalicza się rozprawy oraz inne posiedzenia, których możliwość może istnieć przykładowo w celu zabezpieczenia dowodu, którego istnienie jest kluczowe dla posiedzenia sądowego. Zawiadomić o nich trzeba poprzez wezwanie, bądź w trakcie jednego z posiedzeń za pomocą ogłoszenia. Na posiedzeniu jawnym muszą pojawić się strony, osoby do tego wezwane, a prawo mają osoby pełnoletnie. Każdy przebieg posiedzenia jawnego ulega sporządzeniu protokołu, nad którym kontrolę mogą mieć strony. Mają prawo zarówno do uzupełnienia go, jak i sprostowania, chyba że był on sporządzony w formie nagrania głosowego, bądź nagrania wideo z dźwiękiem. Oczywiście może się to stać tylko w konkretnym czasie i sytuacji. Strony mają uprawnienie do zamieszczenia ich wniosków, czy też oświadczeń do protokołu w formie załącznika, w sytuacji, gdy są reprezentowane przez profesjonalną kancelarię prawną, może dojść do tego, iż przewodniczący będzie wymagał, aby nastąpiło to w określonym terminie.

Posiedzenie niejawne

Posiedzenie niejawne jest jednym z trzech rodzajów posiedzeń sądowych. Do jego wyznaczenia, może dojść w sytuacji, gdy Kodeks Postępowania Cywilnego, bądź ustawy szczególne tak stanowią. Przede wszystkim rozważane są na nim wszelkie kwestie formalne, przykładowo może to być sprawdzanie faktycznej wartości przedmiotu, o który toczy się spór, podawanej przez powoda, bądź też rozpatrzenie wniosku o wyłączenie z toku sprawy sędziego, który aktualnie zajmuje się prowadzeniem jej. Do udziału w posiedzeniu niejawnym, uprawnionymi są jedynie osoby, które zostały na nią wezwane, nie bierze tu udziału ani publiczność, ani strony sporu, ani ich pełnomocnicy. W sytuacji, gdy na danym posiedzeniu nie dojdzie do wydania orzeczenia, nie ma miejsca sporządzenie protokołu, zamiast tego istnieje notatka urzędowa, którą to sporządza się w takim przypadku.

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych

Ostatnim rodzajem posiedzeń sądowych są posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. W przeciwieństwie do posiedzenia jawnego, na sali rozpraw znajduje się znacznie mniej osób, są to, jak zostało to wcześniej wspomniane, strony sporu, interwenienci uboczni, a także po dwie osoby zaufania u każdej ze stron. Do posiedzenia przy drzwiach zamkniętych może dojść między innymi, gdy grozi niebezpieczeństwo, że przy posiedzeniu jawnym, mogłoby dojść do zagrożenia porządkowi publicznemu, bądź moralności. Oprócz tego może mieć ono miejsce, gdy jedna ze stron wystosuje odpowiedni wniosek, którego argumenty sąd uzna za uzasadnione. Posiedzenia przy drzwiach zamkniętych odbywają się zazwyczaj w postępowaniu w sprawach małżeńskich, chyba, że obie strony wyrażą chęć do przeprowadzenia posiedzenia jawnego, a sąd uzna, że nie będzie to stanowiło zagrożenia moralnego.

 

 

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2024-05-29

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych
Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie