Powrót Aktualności

Zagrody edukacyjne jako przykład rolnictwa społecznego

źródło: Materiał partnera
2022-12-19r.

Zagrody edukacyjne jako przykład rolnictwa społecznego

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Rolnictwo to kluczowy sektor w gospodarce wspólnoty europejskiej. By zachować społeczno-kulturowy krajobraz wsi, konieczne jest umacnianie historycznej i proekologicznej świadomości obywateli. Zrównoważony rozwój agroterenów powinien opierać się na racjonalnej konsumpcji i szacunku do tradycji. W tym kluczową rolę odgrywają zagrody edukacyjne.

Rolnictwo odpowiedzialne społecznie

Innowacyjnym podejściem do rozwoju terenów pozamiejskich jest rolnictwo społeczne, skupiające się na pełnym wykorzystaniu potencjału gospodarstwa. Obejmuje ono szeroki katalog działań – od produkcyjno-rynkowych po środowiskowo-kulturowe. W ten sposób jednoczy w sobie tradycyjny charakter pracy na roli i usługi socjalne, także opiekuńcze. W odpowiedzi na współczesne wyzwania integruje osoby wykluczone: samotne, bezdomne lub z niepełnosprawnościami. Mogą one korzystać z takich form terapii jak m.in. ogrody dydaktyczne, gdzie poznają zwierzęta i rośliny oraz uczą się zasad hodowli.

 

Szczególną formą rolnictwa społecznego są certyfikowane zagrody edukacyjne, których historia w Polsce sięga 2011 roku. Ich idea koncentruje się na działaniach oświatowych opartych na indywidualnym potencjale rolniczym gospodarstw o profilu przedsiębiorczo-turystycznym. 

 

Tu poznasz pracę rolnika

 

Upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności i podniesienie prestiżu pracy rolnika są jednymi z celów Wspólnej Polityki Rolnej. Przybliżanie terenów wiejskich osobom na co dzień mieszkającym w miastach pozwala zachować kulturowe dziedzictwo wsi, a nawet ocalić od zapomnienia ginące zawody. 

 

Właścicieli zagród edukacyjnych łączy pasja do nauki młodszych pokoleń i chęć zaszczepienia w nich miłości do ziemi. Zapoznają oni uczestników zajęć z codziennym rytmem gospodarstwa – jego kolorami, zapachami, dźwiękami i smakami. Zajęcia prowadzone są wyłącznie na bazie własnych zasobów w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej oraz przetwórstwa płodów rolnych. W zależności od typu zagrody uczniowie mogą wziąć udział w pokazach wypieku chleba, wyrobu sera czy naczyń garncarskich bądź nauczyć się prać na tarach. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=URnRJVMJMzY, z którego dowiesz się, jak wygląda zagroda edukacyjna u młynarza. 

 

Wsparcie od UE

 

Rolnictwo społeczne, w tym zagrody edukacyjne może liczyć na wsparcie Wspólnej Polityki Rolnej. Szczególne znaczenie ma wsparcie w ramach podejścia LEADER udzielane przez Lokalne Grupy Działania,  w ramach którego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych. Interwencja LEADER ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów, w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich.

 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia rolnictwa społecznego oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Fot. www.canva.com

 

 

 

 

 

Drukuj
  • Numer alarmowy- 112
  • Pogotowie ratunkowe- 999
  • Policja- 998
  • Straż Miejska- 986
  • Pogotowie Ciepłownicze- 993
  • Pogotowie Energetyczne- 991
  • Pogotowie Gazowe- 992
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne- 994
  • Pogotowie drogowe- 954, 24 268-02-22
  • Pogotowie elektryczne- 24 264-03-08
  • Pogotowie hydrauliczne- 24 264-55-94
  • Pogotowie opiekuńcze- 24 262-36-85
  • Pogotowie weterynaryjne- 24 262-40-72,   262-39-92
  • Rejonowe Płockie WOPR- 24 262-92-28
 • Kurs średni z dnia 2024-05-29

  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • USD
   4,3341
   +0,23
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • EUR
   4,7073
   -0,24
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • CHF
   4,7014
   -0,22
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38
  • GBP
   5,3443
   -0,38

  * portal plocman nie ponosi odpowiedzialności za aktualność umieszczonych danych umieszczonych danych




Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja

Kalendarz imprez

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie